برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Murdoch Mysteries
WEBRip
IMDb 8.1/10 - 10368
در حال پخش - فصل : 14 - قسمت : 1
4 رای 5,00

در اواخر دهه ۱۸۹۰، کارآگاه پلیس ویلیام مرداک رویکردی جدید و علمی برای حل جرائم اتخاذ کرد. با کمک پزشکی قانونی دکتر جولیا اوگدن و کانستبل جورج Crabtree، مرداک چنین مفاهیمی را به عنوان علامت‌های انگشت و ردیابی ماشین‌ها معرفی می‌کند. با این حال، او از برتری نسبی خود، بازرس Brackenreid، برخوردار است، گرچه گاهی هم روش‌های مرداک را می‌یابد - و ادعا می‌کند - تا حدی شگفت‌انگیز.

قسمت 01 از فصل 14 اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 113 قسمت
قسمت 1
حجم : 184.18 MB
قسمت 2
حجم : 184.61 MB
قسمت 3
حجم : 184.33 MB
قسمت 4
حجم : 184.52 MB
قسمت 5
حجم : 184.34 MB
قسمت 6
حجم : 184.45 MB
قسمت 7
حجم : 184.48 MB
قسمت 8
حجم : 184.16 MB
قسمت 9
حجم : 184.35 MB
قسمت 10
حجم : 184.5 MB
قسمت 11
حجم : 184.26 MB
قسمت 12
حجم : 184.37 MB
قسمت 13
حجم : 184.29 MB
ورود به پوشه
فصل 213 قسمت
قسمت 1
حجم : 183.18 MB
قسمت 2
حجم : 183.24 MB
قسمت 3
حجم : 183.22 MB
قسمت 4
حجم : 183.29 MB
قسمت 5
حجم : 183.12 MB
قسمت 6
حجم : 183.14 MB
قسمت 7
حجم : 183.22 MB
قسمت 8
حجم : 183.09 MB
قسمت 9
حجم : 183.09 MB
قسمت 10
حجم : 183.14 MB
قسمت 11
حجم : 183.02 MB
قسمت 12
حجم : 183.1 MB
قسمت 13
حجم : 183.15 MB
ورود به پوشه
فصل 313 قسمت
قسمت 1
حجم : 182.47 MB
قسمت 2
حجم : 183.07 MB
قسمت 3
حجم : 180.54 MB
قسمت 4
حجم : 180.56 MB
قسمت 5
حجم : 183.16 MB
قسمت 6
حجم : 183.18 MB
قسمت 7
حجم : 183.25 MB
قسمت 8
حجم : 183.1 MB
قسمت 9
حجم : 183.16 MB
قسمت 10
حجم : 183.22 MB
قسمت 11
حجم : 180.71 MB
قسمت 12
حجم : 183.17 MB
قسمت 13
حجم : 180.63 MB
ورود به پوشه
فصل 413 قسمت
قسمت 1
حجم : 183.75 MB
قسمت 2
حجم : 183.78 MB
قسمت 3
حجم : 183.83 MB
قسمت 4
حجم : 183.82 MB
قسمت 5
حجم : 183.77 MB
قسمت 6
حجم : 184.27 MB
قسمت 7
حجم : 183.26 MB
قسمت 8
حجم : 183.27 MB
قسمت 9
حجم : 183.79 MB
قسمت 10
حجم : 183.24 MB
قسمت 11
حجم : 183.82 MB
قسمت 12
حجم : 183.75 MB
قسمت 13
حجم : 183.3 MB
ورود به پوشه
فصل 513 قسمت
قسمت 1
حجم : 190.88 MB
قسمت 2
حجم : 190.61 MB
قسمت 3
حجم : 190.87 MB
قسمت 4
حجم : 191 MB
قسمت 5
حجم : 190.99 MB
قسمت 6
حجم : 191.01 MB
قسمت 7
حجم : 190.92 MB
قسمت 8
حجم : 190.94 MB
قسمت 9
حجم : 180.29 MB
قسمت 10
حجم : 182.83 MB
قسمت 11
حجم : 190.94 MB
قسمت 12
حجم : 190.8 MB
قسمت 13
حجم : 190.9 MB
ورود به پوشه
فصل 613 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 480p حجم : 206.02 MB
قسمت 2
کیفیت : 480p حجم : 173.36 MB
قسمت 3
کیفیت : 480p حجم : 203.73 MB
قسمت 4
کیفیت : 480p حجم : 170.92 MB
قسمت 5
کیفیت : 480p حجم : 175.36 MB
قسمت 6
کیفیت : 480p حجم : 185.54 MB
قسمت 7
کیفیت : 480p حجم : 167.39 MB
قسمت 8
کیفیت : 480p حجم : 189.23 MB
قسمت 9
کیفیت : 480p حجم : 174.87 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 213.21 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 174.46 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 183.67 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 177.48 MB
ورود به پوشه
فصل 718 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 480p حجم : 199.22 MB
قسمت 2
کیفیت : 480p حجم : 150.87 MB
قسمت 3
کیفیت : 480p حجم : 150.92 MB
قسمت 4
کیفیت : 480p حجم : 160.59 MB
قسمت 5
کیفیت : 480p حجم : 150.99 MB
قسمت 6
کیفیت : 480p حجم : 150.73 MB
قسمت 7
کیفیت : 480p حجم : 151 MB
قسمت 8
کیفیت : 480p حجم : 150.7 MB
قسمت 9
کیفیت : 480p حجم : 162.59 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 171.64 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 178.94 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 159.36 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 183.94 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 150.99 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 150.93 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 176.18 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 150.74 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 164.91 MB
ورود به پوشه
فصل 818 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 480p حجم : 203.1 MB
قسمت 2
کیفیت : 480p حجم : 171.65 MB
قسمت 3
کیفیت : 480p حجم : 202.21 MB
قسمت 4
کیفیت : 480p حجم : 154.82 MB
قسمت 5
کیفیت : 480p حجم : 198.12 MB
قسمت 6
کیفیت : 480p حجم : 169.41 MB
قسمت 7
کیفیت : 480p حجم : 158.86 MB
قسمت 8
کیفیت : 480p حجم : 162.12 MB
قسمت 9
کیفیت : 480p حجم : 151.26 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 151 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 158.9 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 168.96 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 162.25 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 177.02 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 159.28 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 172.71 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 165.51 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.75 MB
ورود به پوشه
فصل 919 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 480p x264 حجم : 182.17 MB
قسمت 2
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.91 MB
قسمت 3
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.9 MB
قسمت 4
کیفیت : 480p x264 حجم : 176.66 MB
قسمت 5
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.87 MB
قسمت 6
کیفیت : 480p x264 حجم : 164.44 MB
قسمت 7
کیفیت : 480p x264 حجم : 200.35 MB
قسمت 8
کیفیت : 480p x264 حجم : 154.87 MB
قسمت 9
کیفیت : 480p x264 حجم : 300.69 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p x264 حجم : 154.57 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p x264 حجم : 188.9 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p x264 حجم : 154.01 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.93 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.79 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p x264 حجم : 211.96 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.82 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.97 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p x264 حجم : 195.59 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p x264 حجم : 196.7 MB
ورود به پوشه
فصل 1019 قسمت
قسمت 0
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 280.13 MB
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 180.3 MB
قسمت 2
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.86 MB
قسمت 3
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.63 MB
قسمت 4
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.37 MB
قسمت 5
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 142.32 MB
قسمت 6
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.39 MB
قسمت 7
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.93 MB
قسمت 8
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.74 MB
قسمت 9
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.8 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 133.26 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.55 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.36 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 206.9 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 139.46 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 147.49 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 132.32 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.97 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 126.64 MB
ورود به پوشه
فصل 1119 قسمت
قسمت 0
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 335.65 MB
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 158.79 MB
قسمت 2
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.38 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162.15 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 169.82 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 152.3 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 138.76 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 194.27 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 172.03 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 171 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 154.27 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 176.49 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 154.39 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 178.65 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 142.92 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 135.47 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.45 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 127.99 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 125.91 MB
ورود به پوشه
فصل 1218 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 139.42 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 185.24 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.96 MB
قسمت 2
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 149.04 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 196.62 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.96 MB
قسمت 3
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 175.35 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 238.06 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 326 MB
قسمت 4
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 146.7 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 192.86 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.98 MB
قسمت 5
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 155.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 207.59 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.95 MB
قسمت 6
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 168.18 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 226.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.95 MB
قسمت 7
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 131.42 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 172.4 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.94 MB
قسمت 8
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 162.54 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 224.49 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 326 MB
قسمت 9
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 150.72 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 203.13 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.84 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 166.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 223.78 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.94 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 162.47 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 217.86 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.88 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 149.36 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 197.82 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.92 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 147.59 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 199.03 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.98 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 144.47 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 196.65 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 326.02 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 144.4 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 190.3 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.97 MB
قسمت 16
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 150.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 200.16 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.98 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 142.95 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 187.82 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 326.03 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 133.5 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 175.17 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 322.02 MB
ورود به پوشه
فصل 1318 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p حجم : 739.08 MB
کیفیت : 480p حجم : 143.72 MB
کیفیت : 720p حجم : 446.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 186.44 MB
قسمت 2
کیفیت : 1080p حجم : 688.71 MB
کیفیت : 480p حجم : 143.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 446.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 190.11 MB
قسمت 3
کیفیت : 1080p حجم : 700.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 133.99 MB
کیفیت : 720p حجم : 446.53 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 170.84 MB
قسمت 4
کیفیت : 1080p حجم : 749.43 MB
کیفیت : 480p حجم : 141.1 MB
کیفیت : 720p حجم : 446.55 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 185.84 MB
قسمت 5
کیفیت : 1080p حجم : 749.41 MB
کیفیت : 480p حجم : 165.4 MB
کیفیت : 720p حجم : 446.42 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 225.63 MB
قسمت 6
کیفیت : 1080p حجم : 749.81 MB
کیفیت : 480p حجم : 128.9 MB
کیفیت : 720p حجم : 374.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 164.81 MB
قسمت 7
کیفیت : 1080p حجم : 749.72 MB
کیفیت : 480p حجم : 138.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 433.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 179.47 MB
قسمت 8
کیفیت : 1080p حجم : 641.74 MB
کیفیت : 480p حجم : 126.55 MB
کیفیت : 720p حجم : 433.68 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 160.79 MB
قسمت 9
کیفیت : 1080p حجم : 749.54 MB
کیفیت : 480p حجم : 131.57 MB
کیفیت : 720p حجم : 432.96 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 167.36 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 551.41 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 491.82 MB
کیفیت : 480p حجم : 132.1 MB
کیفیت : 720p حجم : 323.08 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 171.2 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 551.38 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 527.82 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 140.95 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.22 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 186.43 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 551.42 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 619.49 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 169.44 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 227 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 575.58 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 481.99 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 131.78 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.18 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 170.45 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 551.14 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 529.99 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 142.85 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.11 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 189.19 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 551.32 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 481.17 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 124.78 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.09 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 163.15 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 551.59 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 689.22 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 186.55 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.34 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 249.44 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 551.46 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 514.1 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 135.91 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.12 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 179.74 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p x264 حجم : 603.01 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 488.19 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 126.81 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 323.09 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 163.48 MB
ورود به پوشه
فصل 141 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 701.33 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 481.03 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 163.72 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 295.27 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 230.09 MB
در این مسابقه ۱۰ نامزدی به پیروزی رسید.
ریدم به این زندگی

Murdoch Mysteries, دانلود Murdoch Mysteries, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Murdoch Mysteries, دانلود رایگان سریال Murdoch Mysteries, سریال Murdoch Mysteries کامل , دانلود سریال Murdoch Mysteries با لینک مستقیم, دانلود سریال Murdoch Mysteries با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Murdoch Mysteries 2008 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Murdoch Mysteries بدون سانسور

دانلود سریال Murdoch Mysteries با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود