برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Last Man Standing
WEBRip
IMDb 7.6/10 - 29317
ژانر: ,
در حال پخش - فصل : 9 - قسمت : 4
اولین نفر باشید 0,00

مایک باکستر، مدیر بازاریابی یک فروشگاه لوازم ورزشی در فضای باز است. او دوست دارد در حالی که برای کار سفر می‌کند ماجراجویی داشته باشد و البته او یک کامیون پیکاپ را می‌راند. در حالی که مایک سلطان تپه مشغول کار است، او فرد عجیبی است که در خانه‌ای است که تحت سلطه زنان است - یعنی همسر او، ونسا و سه دختر آن‌ها، Kristin ۱۷ ساله، Mandy ۱۷ ساله و ایو ۱۳ ساله. ونسا بعد از گذراندن چند سال در خانه مادر، به تازگی به محل کار بازگشته و به سرعت ارتقا یافت (بیشتر به خاطر ترس از همکاران مذکر). در نتیجه افزایش بار کاری ونسا، Mike در حال تبدیل شدن به دسته‌ای بیشتر از قبل به فرزند داری است.

قسمت 04 از فصل 09 اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 124 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.92 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.03 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.05 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.11 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.62 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.02 MB
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.01 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.82 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.18 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.8 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.79 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.98 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.81 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.79 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.77 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.79 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.77 MB
قسمت 23
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 73.8 MB
قسمت 24
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.08 MB
ورود به پوشه
فصل 218 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.95 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.98 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.97 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.06 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.98 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.92 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.05 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.21 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.01 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.28 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
ورود به پوشه
فصل 322 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.06 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.05 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.08 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 249.9 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.05 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.08 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.04 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
ورود به پوشه
فصل 422 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.09 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.26 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.21 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.08 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.26 MB
ورود به پوشه
فصل 522 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 90.9 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 105.74 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 86.64 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 92.18 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.03 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 109.69 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 105.79 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 90.68 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 95.45 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.07 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 112.55 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.04 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 104.75 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.13 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.19 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 157.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 110.19 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 156.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 113.28 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 159.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 123.62 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.16 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 156.9 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.11 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 156.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 117.34 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 159.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 106.91 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.19 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 138.24 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 167.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 126.87 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 162.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.09 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.01 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 161.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 132.7 MB
ورود به پوشه
فصل 622 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 164.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 101.1 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 122.98 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 245.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.29 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 108.96 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 166.16 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 112.16 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 163.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 112.02 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 164.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 104.49 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 167.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 116.85 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.15 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 167.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 101.43 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.11 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 166.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 103.51 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.14 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 168.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 107.71 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 247.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 117.31 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.17 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 165.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 104.77 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 164.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 101.91 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 165.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 111.78 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.18 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 212.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 95.91 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.1 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 130.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 100.72 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.13 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.73 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 152.54 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 113.29 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.23 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 90.81 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 250.19 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.75 MB
ورود به پوشه
فصل 719 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 92.55 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 120.71 MB
قسمت 2
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 80.97 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.35 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 236.87 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 120.25 MB
قسمت 3
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 82.17 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.39 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 235.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 106.9 MB
قسمت 4
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 83.04 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.26 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 236.69 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 110.7 MB
قسمت 5
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 85.37 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.27 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 246.95 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 111.7 MB
قسمت 6
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 106.41 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.32 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 315.71 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 116.14 MB
قسمت 7
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 86.79 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.3 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 254.81 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 117.72 MB
قسمت 8
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 82.07 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.27 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 237.21 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 113.1 MB
قسمت 9
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 93.35 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.35 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 284.37 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 85.03 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.35 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 228.13 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 106.63 MB
قسمت 11
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 81.22 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.27 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 224.82 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 114.94 MB
قسمت 12
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 84.09 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 150.06 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 233.71 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 108.97 MB
قسمت 13
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 154.11 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 298.79 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 430.13 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 197.76 MB
قسمت 14
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 85.35 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.38 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 243.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 111.94 MB
قسمت 15
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 86.12 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.36 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 241.8 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 114.34 MB
قسمت 16
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 101.52 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 111.73 MB
قسمت 17
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 87.39 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.36 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 237.29 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 113.3 MB
قسمت 18
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 80.48 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 274.16 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 223.5 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 113.77 MB
قسمت 19
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 73.47 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 149.43 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 198.27 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 91.04 MB
ورود به پوشه
فصل 821 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p حجم : 265.57 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 225.79 MB
کیفیت : 480p حجم : 79.46 MB
کیفیت : 720p حجم : 158.57 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 98.62 MB
قسمت 2
کیفیت : 1080p حجم : 266.29 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 239.9 MB
کیفیت : 480p حجم : 83.96 MB
کیفیت : 720p حجم : 158.98 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 105.58 MB
قسمت 3
کیفیت : 1080p x264 حجم : 270.18 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 245.53 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.7 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.34 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 105.52 MB
قسمت 4
کیفیت : 1080p x264 حجم : 271.15 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 256.64 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 86.08 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 111.18 MB
قسمت 5
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.32 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 234.57 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.8 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 102.49 MB
قسمت 6
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.22 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 233.34 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 80.64 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.95 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 101.73 MB
قسمت 7
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.26 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 220.54 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 74.35 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.97 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 94.59 MB
قسمت 8
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.17 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 249.47 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.06 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 108.7 MB
قسمت 9
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.24 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 248.6 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.81 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.98 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 108.59 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x264 حجم : 265.2 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 246.81 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.87 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.36 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 107.92 MB
قسمت 11
کیفیت : 1080p x264 حجم : 275.74 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 228.77 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 79.18 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 156.19 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 98.7 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.27 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 254.72 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 87.51 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.96 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 109.23 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.28 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 224.53 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 82.68 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.97 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 99.65 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.28 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 268.85 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 94.29 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 115.39 MB
قسمت 15
کیفیت : 1080p x264 حجم : 265.84 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 263.1 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 85.1 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.64 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 110.28 MB
قسمت 16
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.41 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 254.65 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 83.7 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 159.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 104.65 MB
قسمت 17
کیفیت : 1080p x264 حجم : 266.26 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 239.4 MB
کیفیت : 480p x264 حجم : 82.45 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 158.82 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 103.44 MB
قسمت 18