برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Legacies
WEB-DL
IMDb 7.5/10 - 18955
در حال پخش - فصل : 3 - قسمت : 3
8 رای 8,88

سریال میراث ها داستان دختر کلاوس مایکلسون و هیلی مارشال یعنی هوپ مایکلسون را از سریال اصیل ها دنبال می‌کند که نوادهٔ تعدادی از قوی‌ترین خون‌آشام‌ ها، گرگینه‌ها و ساحره‌ها می‌باشد. اکنون هوپ ۱۷ ساله است و به‌خاطر موهبت و استعدادش به همراه دوقلوهای سالتزمن یعنی لیزی و جوزی وارد مدرسه سالواتوره می‌شوند. این مدرسه در واقع یک پناهگاه امن را برای افراد فراطبیعی و مکانی است که موجوداتی مانند خون‌آشام‌ها، گرگینه‌ها و جادوگران بتوانند انگیزه‌ها و توانایی‌های فراطبیعی خود را کنترل کنند. فصل اول این سریال به پایان رسیده است. و برای فصل دوم تمدید شده است

دانلود رایگان سریال Legacies

قسمت 03 از فصل 03 اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 116 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 624.15 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 170.05 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 312.49 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 204.17 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 625.17 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 241.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 313.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 236.3 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 623.8 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 182.93 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 312.27 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 201.67 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 653.61 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 197.92 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 311.99 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 210.5 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 655.91 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 154.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 313.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 168.38 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 654.39 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 156.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 312.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 170.68 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 654.17 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 120.23 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 312.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 170.37 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 640.93 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 138.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 306.27 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 144.47 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 639.81 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 151.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 305.5 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 159.54 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 653.01 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 141.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 311.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 174.64 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 651.13 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 177.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 310.84 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 191.56 MB
قسمت 12
کیفیت : 1080p حجم : 519.36 MB
کیفیت : 480p حجم : 151.23 MB
کیفیت : 720p حجم : 304.37 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 190.88 MB
قسمت 13
کیفیت : 1080p حجم : 519.77 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 153.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.04 MB
قسمت 14
کیفیت : 1080p حجم : 519.62 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.04 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 185.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.67 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 130.76 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 166.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 311.17 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 137.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 170.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 308.02 MB
ورود به پوشه
فصل 216 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p حجم : 682.26 MB
کیفیت : 480p حجم : 155.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.61 MB
کیفیت : 720p حجم : 428.82 MB
قسمت 2
کیفیت : 1080p حجم : 708.18 MB
کیفیت : 480p حجم : 140.94 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178.12 MB
کیفیت : 720p حجم : 427.8 MB
قسمت 3
کیفیت : 1080p حجم : 699.27 MB
کیفیت : 480p حجم : 194.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 248.25 MB
کیفیت : 720p حجم : 419.82 MB
قسمت 4
کیفیت : 1080p حجم : 699.54 MB
کیفیت : 480p حجم : 154.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 195.5 MB
کیفیت : 720p حجم : 379.26 MB
قسمت 5
کیفیت : 1080p حجم : 828.29 MB
کیفیت : 480p حجم : 166.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 210.28 MB
کیفیت : 720p حجم : 413.95 MB
قسمت 6
کیفیت : 1080p حجم : 699.77 MB
کیفیت : 480p حجم : 150.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 190.93 MB
کیفیت : 720p حجم : 411.98 MB
قسمت 7
کیفیت : WEB 1080p حجم : 546.35 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 307.16 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 117.14 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 415.1 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 143.83 MB
قسمت 8
کیفیت : WEB 1080p حجم : 745.35 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 431.84 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 152.09 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 309.82 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 190.48 MB
قسمت 9
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 519.98 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 365.6 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 138.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.35 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 166.32 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 518.98 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 402.88 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 145.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.49 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 177.53 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 509.86 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 437.33 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 161.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.48 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 196.47 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 521.37 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 394.72 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 143.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.62 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 174.76 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 606.51 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 371.74 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 138.72 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 311.04 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 146.7 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 520.09 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 336.04 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 128.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.42 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 162.54 MB
قسمت 15
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 519.07 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 468.7 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 143.19 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 310.04 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 177.4 MB
قسمت 16
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 515.23 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 593.65 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 161.09 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 305.8 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 202.06 MB
ورود به پوشه
فصل 33 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 868.61 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 518.29 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 193.22 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 354.03 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 251.41 MB
قسمت 2
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 712.49 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 397.3 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 145.51 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 290.05 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 191.16 MB
قسمت 3
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 731.63 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : ?
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 155.51 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 307.81 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : ?
2 نامزدی

15
دیدگاه بگذارید

avatar
9 موضوعات نظر
6 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
10 نویسنده های نظر
ALiOmidMکامیreyah نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
مهدی
مهمان
مهدی

قربون دستت بابت 1080 اختصاصی

مهدی
کاربر
مهدی

سلام داداش یاسینپس فصل اول کو ؟ قربون دستت برم اگر امکانش هست کیفیت 720p انکود  x265 psa قرار بده توی سایت و اگر 10bit بود ممنون میشم

حورا
مهمان
حورا

سلام آیا این سریال فصل سوم هم داره؟

محمد رحمتی
مدیر

سلام معلوم نیست

aaamostafaz19
کاربر
aaamostafaz19

15 هم اومده شما چرا ۱۳

محمد رحمتی
مدیر

سرورش مشکل داره امکان آپلود نمیده

reyah
مهمان
reyah

من نمیتونم دانلود کنم

کامی
مهمان

مرسی بابت 1080 و نیم بها

M
مهمان
M

سلام فصل سومش کی میاد ؟

Omid
مهمان
Omid

سلام خسته نباشی سایتتون واقعا عااالیه
فصل بعدی این سریال کی شروع میشه؟

ALi
مهمان
ALi

سلام ساییتون عالیه
ببخشید خیلی منتظر فصل سومم تاریخ دقیق نیومده بیرون؟؟

Legacies, دانلود رايگان فصل 1 سريال Legacies, دانلود زيرنويس فارسي فصل 2 سريال Legacies, دانلود سريال Legacies, دانلود سريال Legacies فصل 2, دانلود فصل دوم سريال Legacies, دانلود فصل 2 سريال Legacies, دانلود فصل 2 قسمت 1 Legacies , دانلود فصل 2 سريال Legacies, دانلود فصل 1 سريال Legacies با زيرنويس فارسي, دانلود فصل اول سريال Legacies با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل 2 سريال میراث ها ,

سریال legacies فصل 2,سریال legacies فصل 2 قسمت 1,سریال legacies فصل 1 قسمت 1,سریال legacies فصل اول,سریال legacies فصل ۲,سریال legacies قسمت 5,سریال legacies فصل دوم قسمت چهارم,سریال legacies فصل 2 قسمت 7,سریال legacies فصل 2 قسمت 3,سریال legacies فصل 1 قسمت 4,سریال legacies فصل 1 قسمت 6,سریال legacies فصل 1 قسمت 3,سریال legacies دانلود,سریال legacies فصل 1 قسمت 5,سریال legacies نماشا,سریال legacies فصل 1 قسمت 14,سریال legacies فصل دوم قسمت سوم,سریال legacies فصل دوم قسمت 4,سریال legacies قسمت 11,سریال legacies 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Legacies بدون سانسور

دانلود سریال Legacies با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود