برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Expanse
WEB-DL
IMDb 8.5/10 - 107634
در حال پخش - فصل : 5 - قسمت : 10
6 رای 5,00

ساکنین سفینه ی ” روکینانت ” یک کشتی متروکه میابند که رازی در آن نهفته است که شاید به وجود بشریت لطمه بزند…

قسمت 10(پایانی) از فصل 1 اضافه شد

فصل 6 تمدید شد

در این سریال بازیگر محبوب ایرانی بانو شهره آغداشلو نقش آفرینی کرده اند.

ورود به پوشه
فصل 110 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 480p x264 حجم : 153.92 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 330.42 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 210.15 MB
قسمت 2
کیفیت : 480p x264 حجم : 186.93 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.28 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 203.41 MB
قسمت 3
کیفیت : 480p x264 حجم : 150.88 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 319.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 197.87 MB
قسمت 4
کیفیت : 480p x264 حجم : 151.04 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.02 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 231.16 MB
قسمت 5
کیفیت : 480p x264 حجم : 193.83 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.43 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 218.84 MB
قسمت 6
کیفیت : 480p x264 حجم : 198.13 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.56 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 226.2 MB
قسمت 7
کیفیت : 480p x264 حجم : 174.03 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 313.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 260.17 MB
قسمت 8
کیفیت : 480p x264 حجم : 181.48 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 317.6 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 192.26 MB
قسمت 9
کیفیت : 480p x264 حجم : 164.95 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 299.79 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 182.94 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p x264 حجم : 182.01 MB
کیفیت : 720p x264 حجم : 302.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 191.48 MB
ورود به پوشه
فصل 213 قسمت
قسمت 1
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 301.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 573.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 213.29 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 218.7 MB
قسمت 3
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.28 MB
قسمت 4
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.21 MB
قسمت 5
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 222.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 275.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.46 MB
قسمت 6
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 183.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.43 MB
قسمت 7
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.87 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.3 MB
قسمت 8
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 166.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 201.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 350.86 MB
قسمت 9
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 138.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 168.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.37 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.23 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 191.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.18 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.21 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 217.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.06 MB
ورود به پوشه
فصل 312 قسمت
قسمت 1
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 227.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 314.13 MB
قسمت 2
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.19 MB
قسمت 3
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 313.69 MB
قسمت 4
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 320.75 MB
قسمت 5
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 136.93 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 182.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 310.74 MB
قسمت 6
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 148.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 209.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 323.3 MB
قسمت 7
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 157.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 222.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 328.54 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 227.76 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.99 MB
قسمت 9
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 138.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 222.96 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 146.58 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 305.71 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 172.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 327.85 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 310.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 392.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 591.41 MB
ورود به پوشه
فصل 410 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p x265 حجم : 502.19 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 614.9 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 179.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 360.3 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 235.56 MB
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 886 MB
قسمت 2
کیفیت : 1080p x265 حجم : 452.69 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 603.83 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 156.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 353.92 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 204.82 MB
قسمت 3
کیفیت : 1080p x265 حجم : 384.22 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 574.86 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 128.71 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 337.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 168.06 MB
قسمت 4
کیفیت : 1080p x265 حجم : 356.51 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 548.75 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 118.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 321.63 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 155.3 MB
قسمت 5
کیفیت : 1080p x265 حجم : 401.21 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 567.18 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 132.38 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 332.39 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 172.32 MB
قسمت 6
کیفیت : 1080p x265 حجم : 426.21 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 605.82 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 148.38 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 355.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 194.1 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 554.16 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 125.95 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 324.83 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 198.09 MB
کیفیت : 1080p x265 حجم : 380.66 MB
قسمت 8
کیفیت : 1080p x265 حجم : 435.49 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 656.03 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 146.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 384.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 189.23 MB
قسمت 9
کیفیت : 1080p x265 حجم : 393.98 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 539.66 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 137.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 316.32 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 180.34 MB
قسمت 10
کیفیت : 1080p x265 حجم : 440.37 MB
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 606.09 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 155.23 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 355.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 201.41 MB
ورود به پوشه
فصل 510 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 522.09 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 626.99 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 249.24 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : 566.74 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 400.63 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : 200.7 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : موجود نیست!
قسمت 2
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 514.48 MB
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 821 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 512.51 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 233.4 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : 485.16 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 400.56 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : 200.87 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 153.98 MB
قسمت 3
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 495.95 MB
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 760 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 455.44 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 206.24 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : 455.82 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 400.63 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : 200.82 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 145.64 MB
قسمت 4
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 459.12 MB
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 731 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 445 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 199 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : 490 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : 175 MB
قسمت 5
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 585.56 MB
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 838 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 447 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 214 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : 569 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : 175 MB
قسمت 6
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 670.67 MB
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 971 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : 530 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 598 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 277 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : 175 MB
قسمت 7
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 540.89 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 463.84 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 194.63 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350.69 MB
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : 175.89 MB
قسمت 8
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 630.88 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 450.47 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 168.95 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 289.86 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 228.88 MB
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 973.78 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 579.42 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 252.89 MB
قسمت 9
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 980.52 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 541.54 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 239.12 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 605.73 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 160.04 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 194.17 MB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 2160p x265 6CH | PSA / HDR حجم : 275.04 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bit 6CH | PSA حجم : 977.97 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bit 2CH | PSA حجم : 640.4 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 725.93 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 285 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 338.59 MB
۳ نامزدی ۱۶ نامزدی را کسب کرد.

6
دیدگاه بگذارید

avatar
2 موضوعات نظر
4 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
3 نویسنده های نظر
piloosahlYasinمحمد نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
محمد
مهمان
محمد

لطفا نام شهره آغداشلو هنرمند ایرانی‎ را در قسمت ستارگان این فیلم ذکر بفرمایید ممنون

Yasin
مدیر

پایین لینک فصل 4 ، اسامی همه بازیگران ذکر شده

piloosahl
کاربر

چرا فقظ psa دانلود میشه؟
نمیشه کیفیتای دیگشم بزارین؟

Yasin
مدیر

سلام بنده تست کردم مشکلی نبود

piloosahl
کاربر

آخه بقیه سایتا مشکلی ندارم. چه سایتای فیلتر چه معمولی
اینجا فقط اینطوریه. اگه کاری از دستت برمیاد انجام بده

Yasin
مدیر

با فیلترشکن به یه کشور دیگه غیر از ژاپن متصل بشید

The Expanse, دانلود The Expanse, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال The Expanse, دانلود رایگان سریال The Expanse, سریال The Expanse کامل , دانلود سریال The Expanse با لینک مستقیم, دانلود سریال The Expanse با زیرنویس فارسی, دانلود سریال The Expanse 2015 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال The Expanse بدون سانسور

دانلود سریال The Expanse با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود