برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Chilling Adventures of Sabrina
WEB-DL
IMDb 7.6/10 - 71710
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 8
18 رای 8,22

دختری دورگه نیم انسان و نیم ساحره ب اسم سابرینا مورنینگ استار که علاوه بر ساحره بودن خیلی مهربان و درستکار است با مشکلات و دشواری های زیادی مواجه میشود و بخاطر اینکه در شهر گرینویل ساحره های از جمله خودش زیاد هستن اونو بخاطر نیم انسان بودنش مسخره میکنند و همانطور که از اسمش فهمیدید سابرینا دختر لوسیفر مورنینگ استار است (شیطان) پدرش میخواد اخروزمان را ب وجود بیاورد که...

کیفیت کیفیت WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA اضافه شد (8 قسمت)

فصل 04 اضافه شد

کیفیت WEB-DL 1080p AMZN | PerDL اضافه شد

کیفیت WEB-DL 720p | Pahe اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 110 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 924.46 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 360.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 450.40 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 855.66 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.58 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 272.53 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.32 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 860.93 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 311.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.13 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 903.07 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.58 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 299.75 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.29 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 806.87 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 268.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.15 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 747.07 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 165.50 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 246.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 350.63 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 828.54 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 298.00 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.22 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 846.06 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.71 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 247.90 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.55 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 913.90 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.32 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 234.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 450.20 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 95.39 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 200.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 254.03 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 450.33 MB
ورود به پوشه
فصل 29 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 826.45 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 195.22 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 221.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 394.24 MB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 844.54 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 205.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 216.75 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 402.87 MB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 921.29 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 215.38 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 232.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 439.45 MB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 952.42 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 225.40 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 240.90 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 454.33 MB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 865.07 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 205.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 218.85 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 412.65 MB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 809.65 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 195.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 209.89 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 386.25 MB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 866.93 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 205.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 208.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 413.54 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 807.36 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 195.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 201.95 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 385.12 MB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 928.28 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 215.32 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 256.66 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 442.84 MB
ورود به پوشه
فصل 38 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 302.75 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 240.81 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 310.28 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 450.67 MB
قسمت 2
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 319.57 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 247.47 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 315.97 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 450.26 MB
قسمت 3
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 306.26 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 236.61 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 306.34 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 450.51 MB
قسمت 4
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 334.14 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 254.8 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 326.72 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 450.57 MB
قسمت 5
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 237.3 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 201.24 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 256 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 450.36 MB
قسمت 6
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 189.21 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 179.12 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 229.1 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 450.66 MB
قسمت 7
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 217.8 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 190.53 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 243.85 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 400.82 MB
قسمت 8
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 330.29 MB
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 255.11 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 330.58 MB
کیفیت : WEB-DL 720p حجم : 450.08 MB
ورود به پوشه
فصل 48 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | NTG حجم : 1.44 GB
کیفیت : WEB-DL 720p NF | NTG حجم : 923 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA حجم : 540 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bi 2CH | PSA حجم : 243 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 562 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 450 MB
قسمت 2
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | NTG حجم : 1.37 GB
کیفیت : WEB-DL 720p NF | NTG حجم : 912 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA حجم : 651 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bi 2CH | PSA حجم : 282 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 627 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 450 MB
قسمت 3
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | NTG حجم : 1.35 GB
کیفیت : WEB-DL 720p NF | NTG حجم : 867 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA حجم : 568 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bi 2CH | PSA حجم : 247 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 592 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 450 MB
قسمت 4
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | NTG حجم : 1.48 GB
کیفیت : WEB-DL 720p NF | NTG حجم : 982 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA حجم : 567 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bi 2CH | PSA حجم : 244 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 591 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 450 MB
قسمت 5
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | NTG حجم : 1.28 GB
کیفیت : WEB-DL 720p NF | NTG حجم : 852 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA حجم : 506 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bi 2CH | PSA حجم : 221 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 524 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 450 MB
قسمت 6
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | NTG حجم : 1.63 GB
کیفیت : WEB-DL 720p NF | NTG حجم : 1 GB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA حجم : 562 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bi 2CH | PSA حجم : 249 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 593 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 450 MB
قسمت 7
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | NTG حجم : 1.16 GB
کیفیت : WEB-DL 720p NF | NTG حجم : 757 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA حجم : 536 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bi 2CH | PSA حجم : 231 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 537 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 350 MB
قسمت 8
کیفیت : WEB-DL 1080p NF | NTG حجم : 1.48 GB
کیفیت : WEB-DL 720p NF | NTG حجم : 866 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 10Bi 6CH | PSA حجم : 597 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 10Bi 2CH | PSA حجم : 261 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | PerDL حجم : 648 MB
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : 500 MB
۴ نامزدی ۱۶ نامزدی را کسب کرد.
ریدم به این زندگی

Chilling Adventures of Sabrina, دانلود Chilling Adventures of Sabrina, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Chilling Adventures of Sabrina, دانلود رایگان سریال Chilling Adventures of Sabrina, سریال Chilling Adventures of Sabrina کامل , دانلود سریال Chilling Adventures of Sabrina با لینک مستقیم, دانلود سریال Chilling Adventures of Sabrina با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Chilling Adventures of Sabrina 2018 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Chilling Adventures of Sabrina بدون سانسور

دانلود سریال Chilling Adventures of Sabrina با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود